Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Rozbudowa magazynu zbożowego o silos, suszarnię i kosz przyjęciowy oraz unowocześnienie procesów technologicznych poprzez zakup kompletnej linii technologicznej do suszenia, czyszczenia i magazynowania o pojemności około 1000 ton wraz z urządzeniem pobierającym próbki ziarna z pojazdów i systemem odzysku ciepła” mająca na celu „Poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie bazy magazynowej i wprowadzenie nowego procesu produkcji” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wybierz:

RZEPAK

 • MARCELO – wybór zwycięzców

  ·Nowość!

  ·Odmiana populacyjna o bardzo dobrych zdolnościach adaptacyjnych.

  ·Uzyskuje bardzo dobre wyniki plonowania w Polsce (do 114% wzorca), Słowacji, Czechach, Austrii, Francji, Danii i Szwecji.

  ·Wczesny termin kwitnienia i dojrzewania.

  ·Dobra odporność na wyleganie oraz choroby grzybowe.

  ·Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.


 • METYS – z najlepszego szczepu

  · Nowość!

  · Odmiana populacyjna.

  · Bardzo dobry potencjał plonowania – do 115 % wzorca (wyniki z doświadczeń rejestrowych COBORU 2013).

  · Dobra odporność na wyleganie.

  · Niskie wymagania glebowe – doskonały do uprawy także na słabszych stanowiskach (wyhodowany w tych samych warunkach co MONOLIT).

  · Odmiana średnio-wczesna szybko i równomiernie dojrzewająca.

  · Dobra zimotrwałość.

 • Brendy – poczuj jak smakuje plon

  ·Rejestracja 2013 – Nowość!

  ·Wysoki potencjał plonowania– do 110 % wzorca w 2013 r.

  ·Dobra zimotrwałość potwierdzona podczas zimy w 2012 r.

  ·Dobra odporność na wyleganie.

  ·Wczesny termin kwitnienia i dojrzewania.

  ·Wysoka zawartość tłuszczu – 46,9 %

  ·Niska zawartość glukozynolanów (9,6 μM/g).

  ·Dobra odporność na choroby grzybowe.

 • STARTER – Nowość!

  • Rejestracja 2011 r.
  • Odmiana populacyjna
  • Wysokie plonowanie (do 107 % wzorca w latach 2009-2010).
  • Wczesny termin kwitnienia i dojrzewania  - Najwcześniejsza odmiana w Polsce!
  • Odmiana dobrze rozgałęziająca się
  • Niska zawartość glukozynolanów  ( 10,1 µM/g w 2010 r.)
  • Wysoka zawartość tłuszczu (46,3 % w 2010 r.)
  • Rośliny średniej wysokości
  • Dobra odporność na choroby grzybowe
 • BOGART – gwiazda wśród odmian

  • odmiana populacyjna zarejestrowana w 2008 roku
  • posiada bardzo wysoki potencjał plonowania (108 % wzorca  w doświadczeniach PDO w 2011 roku)
  • Bardzo dobra zimotrwałość potwierdzona w 2012 roku!
 • MONOLIT- Siła stabilności

  MONOLIT jest jedną z  najwyżej plonującą odmianą wśród wszystkich zarejestrowanych odmian populacyjnych w Polsce .

  Odmiana cechuje się dużą elastycznością w stosunku do warunków pogodowych co wpływa na wierność jej plonowania, czego odzwierciedleniem jest fakt, że ciągu ostatnich latach lat badań osiągał bardzo dobre wyniki plonowania.

 • BOJAN

  • bardzo wysokie plonowanie- 108 % wzorca (PDO COBORU 2007)
  • bardzo wysoka zimotrwałość
  • szybko regeneruje ewentualne uszkodzenia wiosenne
  • odmiana średnio-późna, dojrzewająca równomiernie na całej wysokości roślin
  • dobra odporność na choroby grzybowe takie jak zgnilizna twardzikowa i sucha zgnilizna kapustnych
  • bardzo niska zawartość glukozynolanów

 • KANA

  • odmiana populacyjna
  • doskonała mrozoodporność
  • wyróżnia się plonowaniem zwłaszcza w latach o ostrych, bezsnieżnych zimach
  • wysoka zawartość tłuszczu
  • niska zawartość glukozynolanów
  • odmiana charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby grzybowe

 • BOSMAN

  • odmiana populacyjna
  • dobre plonowanie
  • wysoka zawartość tłuszczu
  • niska zawartość glukozynolanów
  • odmiana charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby grzybowe

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymać najświeższe informacje o naszej firmie

POLUB NAS